Zwroty i reklamacje

 

BRONISZEWSKI MACIEJ PARTNER

ul. Poznańska 50a

62-510 Konin

BDO 000463460

email: gritshield@gritshield.com

tel.: +48 601774212

...................................., dnia ...................

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko klienta(-ów)

....................................................................................

Adres klienta(-ów)

....................................................................................

 

 

 

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

Opis problemu:

........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

Z poważaniem

 

 

.....................................

 

 * niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

BRONISZEWSKI MACIEJ PARTNER

ul. Poznańska 50a

62-510 Konin

BDO 000463460

email: gritshield@gritshield.com

tel.: +48 601774212

...................................., dnia ...................

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko klienta (-ów)

....................................................................................

Adres klienta (-ów)

....................................................................................

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

 

Nazwa usługi:

 

........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy:

 

........................................................................................................................................................................

 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

 

❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

............................................

 

 

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

 

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni Termin do odstąpienia od umowy liczy się  dnia zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować BRONISZEWSKI MACIEJ PARTNER,ul. Poznańska 50a, 62-510 Konin, email: gritshield@gritshield.com, tel: +48 601774212, BDO 000463460, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl